Habitatges a Port d’Aro

Projecte Capella-Garcia Arquitectura
Habitatges a Port d’Aro
PORT D’ARO
1999-2016

Un total de 30.000 m2 i 199 habitatges en promocions residencials a la Marina de Port d’Aro (RB3, RB7, RB8, RH1, RH2). Segones residències a la carta, àmplies terrasses, passants de banda a banda, amb especial cura del nivell freàtic i fonaments profunds per pilots.

Col·laboració

​> Responsable de projecte, disseny, desenvolupament i execució
​> Coordinador d’equips
​> Direcció d’obra